Κοινωφελής Εργασία

Νέα και Σημαντικά Γεγονότα για τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων

Στο Συμβουλευτικό σταθμό του Δήμου Πετρούπολης και στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κοινωφελούς Εργασίας” διενεργήθηκε από τη παιδοψυχολόγο, έρευνα - πιλοτικό πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης συναισθηματικών δυσκολιών και παρέμβασης. Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους επτά δημόσιους παιδικούς σταθμούς του Δήμου και διήρκησε τρεις μήνες. Συμμετείχαν παιδιά προσχολικής ηλικίας και η παρέμβαση έγινε σε ομάδες τριών παιδιών μέσω της προσέγγισης play therapy, μοντέλου του Ρlay Τherapy Ιnternational (integrative - holistic model – PTI model). 67% των παιδιών που συμμετείχαν είχαν βελτίωση στο συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα ενώ στο γνωστικό τομέα και στη συνεργασία στο σχολείο 78% των παιδιών παρουσίασαν βελτίωση.

Περισσότερες Πληροφορίες