Κοινωφελής Εργασία

Νέα και Σημαντικά Γεγονότα για τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων

Η Δράση είχε ως διττό στόχο:

  • την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και
  • την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση).

Περισσότερες Πληροφορίες