Κοινωφελής Εργασία

Καλές Πρακτικές με τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων

Απευθύνθηκε κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Η Δράση είχε ως διττό στόχο:

 • την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και
 • την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση).

Γενικότερη στοχοθεσία Δράσης σε επίπεδο Κοινότητας

Το πρόγραμμα επεδίωξε να εστιάσει στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων και της κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Ειδικότεροι Στόχοι Δράσης :

 • η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
 • η αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • η κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
 • η αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες, υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης,
 • η βελτίωση των υποδομών του Δήμου,
 • η αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,
 • η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σε επίπεδο Δράσης , η κοινωφελής εργασία που παρέχεται μέσα από το πρόγραμμα

 • να ενέχει το στοιχείο της παραγωγικότητας,
 • να προσθέτει οικονομική αξία ή
 • να προσδίδει σαφές κοινωνικό όφελος.

Σε επίπεδο ωφελούμενων:

Μετά την περαίωση της Δράσης οι εργαζόμενοι- ωφελούμενοι θα μπορούν:

 • Να αναγνωρίζουν την δυναμική και την λειτουργία των Ομάδων Γονέων,
 • να οργανώνουν και συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις,
 • να εφαρμόζουν ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές,
 • να εμπλουτίζουν- ενισχύουν- αξιοποιούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες τους.

Σκοπός της Δράσης

Σε επίπεδο καταρτιζόμενων : Η απασχόληση των ανέργων σε επιστημονικό αντικείμενο που άπτεται των ανθρωπιστικών σπουδών τους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην συγκρότηση Ομάδων.

Σε επίπεδο Κοινότητας : Η συγκρότηση Ομάδων Γονέων με παιδιά έως 5 ετών, τα οποία φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς της Πετρούπολης με αίτημα την ενίσχυση του γονεικού ρόλου.

Σε επίπεδο Δημοτικής αρχής : Την ανταποδοτική κάλυψη αναγκών των δημοτών και την ενίσχυση του ρόλου των παιδαγωγών των Π. Σταθμών.

Περιεχόμενο Έργου

 • Συγκρότηση Ομάδας Έργου (επόπτες, εισηγητές, υπεύθυνοι έργου).
 • Συγκρότηση εκπαιδευτικών ενοτήτων-διαμορφωτική αξιολόγηση.
 • Συντονισμός των μέσων ενημέρωσης-επικοινωνίας-προώθησης υλικού.
 • Προετοιμασία ενημερωτικής ημερίδας για τους γονείς.
 • Υποστήριξη-εποπτεία καταρτιζομένων.
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση.
 • Υλοποίηση Έργου.
 • Τελική αξιολόγηση- αποτίμηση Δράσης.

Θεματικές Ενότητες

 • Θεματολογία: Δομημένες συναντήσεις οι οποίες αφορούν στους παρακάτω άξονες:
 • Μελέτη προβλήματος- Τα βήματα στην επίλυση προβλημάτων
 • Στάδια ανάπτυξης- Βρεφική-Νηπιακή-Σχολική-Προεφηβική-Εφηβική ηλικία .
 • Γονεϊκά στυλ-Τύποι προσκόλλησης
 • Εισαγωγή στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Σχολική ετοιμότητα
 • Πρώτες βοήθειες στο σπίτι-εμβόλια
 • Πρόληψη-Αποφυγή ατυχημάτων στο σπίτι

Ωφελούμενοι-ες έργου

Στο συγκεκριμένο Έργο, προβλέφθηκε να υποστηρίξουν τις θεματικές ενότητες εισηγητές-τριες ωφελούμενοι με τις ειδικότητες:

 • · Ψυχολόγοι 1
 • · Παιδοψυχολόγος 1
 • · Ειδική παιδαγωγός 1
 • · Λογοθεραπευτής 1

Το έργο συνολικά υποστηρίχτηκε και με άλλες ειδικότητες οι οποίες λειτούργησαν επικουρικά και υποστηρικτικά στο έργο των ωφελούμενων. Το συνολικό έργο εποπτεύθηκε από εργαζόμενους του Συμβουλευτικού Σταθμού, Κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγοι – Εργασιακοί Σύμβουλοι) καθώς και με φοιτητές του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Αθήνας. Το υλικό το οποίο παρουσιάστηκε ήταν αποτέλεσμα έρευνας και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων και υποστηρίχτηκε εποπτικά σε όλα τα στάδια από τους υπεύθυνους Έργου.