Κοινωφελής Εργασία

Καλές Πρακτικές με τη Νέα Γενιά Προγραμμάτων

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης κατανεμηθήκαν στην Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας 27 συνολικά άτομα, τρεις (3) εκ των οποίων με ειδικότητα – καθήκοντα οδηγού και οι υπόλοιποι ως ανειδίκευτοι εργάτες.

Οι ανωτέρω με βάση τις δεσμεύσεις του προγράμματος αλλά και τις ανάγκες τις Υπηρεσίας απασχολήθηκαν σε σύνολο της επικρατείας του Δήμου.

Συγκεκριμένα και έπειτα από σύντομη, επίδειξη, ενημέρωση και εκπαίδευση εκτέλεσαν εργασίες στο Θερμοκήπιο του Δήμου, όπως σπορά, μεταφυτεύσεις, άρδευση και λίπανση των εποχικών φυτών που αναπαράγονται στα φυτώρια του Δήμου Κέρκυρας.

Απασχολήθηκαν επίσης μέσα στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης στο σύνολο του εύρους των εργασιών που εκτελούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου και συγκεκριμένα στην ανάπλαση των Δημοτικών κήπων και παρτεριών, φροντίδα χλοοτάπητα, απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων, λίπανσης χώρων πρασίνου.

Σημειώνεται ότι ένας εκ των απασχολουμένων, με ειδικότητα οδηγού συνέδραμε στην επαναγέμιση - τροφοδοσία των αυτόματων ταϊστρών – ποτιστρών αδέσποτων ζώων, που ο Δήμος Κέρκυρας έχει εγκαταστήσει σε επιλεγμένα σημεία του νησιού.

Καταληκτικά αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος έλαβε χώρα επίδειξη και εκπαίδευση του προσωπικού σε μηχανήματα, μεθόδους και τεχνικές που αφορούν στην συντήρηση Αστικού Πρασίνου.